Logo wydawnictwa Nowa Baśń


Zasady przesyłania propozycji współpracy graficznej:

– specjalizujemy się w wydawaniu książek dla młodszych odbiorców i młodzieży, dlatego prosimy przesyłać ilustracje adresowane do tego grona odbiorców,

– portfolio przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej, pdf lub jako link do strony,

– prosimy, aby portfolio było odpowiednio zatytułowane oraz opisane pełnym imieniem oraz nazwiskiem autora, a także zawierało adres korespondencyjny lub inną formę kontaktu,

– portfolio można nadsyłać na adres mejlowy (zatytułowane „portfolio”):


wydawnictwo@nowabasn.com


– nie rozpatrujemy propozycji współpracy, co do których może zaistnieć prawdopodobieństwo naruszenia prawa autorskiego osób trzecich (tj. plagiat).
Regulamin przesyłania propozycji wydawniczych:

– specjalizujemy się w wydawaniu książek dla młodszych odbiorców i młodzieży, dlatego prosimy przesyłać teksty utrzymane w tych ramach wiekowych (niezależnie od gatunku – może być fantastyka, kryminał, powieść przygodowa, etc.),

– propozycje wydawnicze przyjmujemy w formie maszynopisu lub wydruku, choć preferujemy wersję elektroniczną,

– standard techniczny wydruku/pliku: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza,

– prosimy, aby strony maszynopisu były ponumerowane, a całość odpowiednio zatytułowana oraz opisana pełnym imieniem oraz nazwiskiem autora, a także zawierała adres korespondencyjny w prawym, górnym rogu strony tytułowej,

– adres doręczenia wydruku z dopiskiem „propozycja wydawnicza”:

Wydawnictwo Nowa Baśń
ul. św. Marcin 77/8a  
61-717 Poznań

– propozycje wydawnicze można nadsyłać również na adres mejlowy (zatytułowane „propozycja wydawnicza”):

wydawnictwo@nowabasn.com

– prosimy nie nadsyłać rękopisów lub jedynych oryginałów,

nie rozpatrujemy propozycji wydawniczych, co do których może zaistnieć prawdopodobieństwo naruszenia prawa autorskiego osób trzecich (tj. plagiat),

– nie bierzemy odpowiedzialności za nadsyłane materiały,

– nie zwracamy i nie archiwizujemy niezamówionych tekstów,

– prosimy o załączenie krótkiej informacji o autorze (notka biograficzna) i listy ewentualnych wcześniejszych publikacji oraz dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.


Na propozycje wydawnicze odpowiadamy poprzez e-mail, jednak nie określamy terminu udzielenia informacji zwrotnej.

Wydawnictwo zastrzega sobie jednocześnie prawo do nieuzasadniania podjętych decyzji i nieujawniania wewnętrznych recenzji.